30 juni, 2017

Hantering av personuppgifter

Känsliga uppgifter
Elevhälsans medicinska arbete är separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Viss information som vi samlar in om dig kommer vi att sprida till dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation, exempelvis information om allergier. I de fall vi bedömer detta som känsligt, eller att lagen anger att vi behöver det, kommer vi att inhämta ert samtycke för detta.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känslig information enligt lagar och föreskrifter.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, som bland annat:

* utökade möjligheter till samarbete inom skolan
* enkelt för eleven att dela med sig av sitt material, både inom skolan och med omvärlden
* tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Google Apps for Education och Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande Pysslingen Skolor och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalet får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vilka system vi använder, vilken information vi lagrar eller hur vi arbetar för att hålla din information säker? Läs mer på vår webb, kontakta din skola eller hör av dig