Telefon nr: 072-3332162

Maila oss med funderingar: nina.hansen@klippansfriskola.se

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar.

På fritidshemmet arbetar vi med leken i centrum. Vi erbjuder eleverna mycket lek, spel och rörelse både inomhus och utomhus. Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

Fritidspersonalen arbetar med olika former av skapande verksamhet. Eleverna får till exempel prova på olika tekniker inom bild och form, textil och trä.

Fritids öppettider är kl 06:30 – 17.30.

 

Fritids kontaktinformation:

nina.hansen@klippansfriskola.se

072-3332162