16 juni, 2017

Om oss

Klippans friskola föddes egentligen våren 2016. Personalen på skolan tror starkt på dess kärna och värdegrund, och därför valde rektor och delar ur personalen att skapa en ekonomisk förening för att kunna driva den i egen regi.

I januari 2016 bildade vi Klippans friskola Ekonomisk förening och förhandlade med Pysslingen förskolor och skolor AB om att ta över PeterSvenskolan Klippan.

Senare samma månad lämnade vi in en ansökan till Skolinspektionen om att få ta över verksamheten från den 1/7 2017. Vi fick vår ansökan godkänd av från Skolinspektionen i maj 2016. Det innebär att Klippans friskola ekonomisk förening bli ny huvudman för skolan och därför byter vi namn på skolan inför läsåret 2017-2018.

PeterSvenskolan i Klippan kommer att heta Klippans friskola från skolstarten hösten 2017.