30 juni, 2017

Studie och yrkesvägledning – Liana Piehl

Studie och yrkesvägledning

På Klippans Friskola är studie- och yrkesvägledningen hela skolans ansvar. För oss är det självklart att alla medarbetare är engagerade i att förbereda eleverna för framtiden, varje elev ska ha de bästa förutsättningarna att kunna fatta goda beslut för sin framtid. Min roll som studie- och yrkesvägledare handlar därför mycket om att vara ett stöd för den övriga personalen, de som möter eleverna varje dag.

Som skolans studie- och yrkesvägledare besitter jag spetskompetensen kring vilka vidare möjligheter som finns efter grundskolan när det gäller studier och yrken och jag har god kompetens att vägleda eleverna.

Klippans Friskola betonar tydligt att eleverna har ett stort eget ansvar för sin framtid och eleverna uppmanas att inför sitt gymnasieval besöka gymnasieskolornas öppna hus och att själva ta initiativ för att skaffa sig kunskap om skolor, program och inriktningar. Min roll, som studie- och yrkesvägledare, ligger i att stötta eleverna i detta och att ge dem tillgång till rätt verktyg. Jag erbjuder alla elever som önskar, oavsett årskurs, personlig information och vägledning. Man är naturligtvis även som förälder varmt välkommen att kontakta mig.

 

SYV på Klippans Friskola Liana Piehl