30 juni, 2017

Specialpedagog – Erik Urban

Specialpedagog

Som specialpedagog arbetar jag på individ-, grupp- och organisationsnivå:

Individnivå – I ett tidigt skede identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.

Gruppnivå – Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor för kollegor, elever och föräldrar.

Organisationsnivå – Att arbeta med skolutveckling och att leda specialpedagogiskt utvecklingsarbete.

I mitt uppdrag ingår att planera, genomföra, utvärdera och följa upp det specialpedagogiska arbetet utifrån läroplan och kursplan. Jag är genom mitt specialpedagogiska utvecklingsarbete delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete. Som specialpedagog ingår jag som en naturlig del i elevhälsan tillsammans med rektor, skolsköterska, skolläkare, logoped, kurator, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare.

 

Specialpedagog Erik Urban