30 juni, 2017

Klagomålshantering

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till rektor Linus Djurberg.