Klippans Friskola

Uppdatering 05/12-18


Hej!

Följande information har skickats ut per post idag från Klippans kommun. Det har endast skickats till elever som är skrivna i kommunen men erbjudandet gäller alla av skolans elever. De elever som tillhör en annan kommun kommer vi att skriva ut informationen och ge till eleverna under torsdagen den 6/12, så att även de familjetna får det i pappersform.

Viktigt!!

I brevet finns en svarstalong om ni har för avsikt att följa Klippans kommuns lösning eller ej. Oavsett så måste talongen skall lämnas in senast nästa fredag den 14/12.

———–> Utskick från Klippas kommun

———————————————————————————————-

I förra veckan delade vi ut en blankett om medgivande för överlämning som ni vårdnadshavare måste skriva under. Vi har än så länge endast fått tillbaka ett fåtal av dessa.

Det är av yttersta vikt att ni skriver under dessa och lämnar tillbaka dem till oss. För utan dessa medgivanden kan vi inte lämna över information om våra elever till deras nya skolor. Ska elever få en så bra start som möjligt på de nya skolorna så ser vi dessa överlämningar som väldigt viktiga.

Vi vill ha in dessa senast nästa torsdag den 13/12!

———>  Blankett om medgivande


 

Uppdatering 23/11-18

Tryck för att läsa informationsbrev —>     Information 23/11-18

 Tryck på länken för att läsa advokatfimans bestämmelse —> Advokatfirman

 


 

Det är med stor sorg vi idag, onsdagen 21/11 2018, måste begära Klippans friskolas ekonomiska förening och därmed även Klippans friskola i konkurs.

Styrelsen ser ingen möjlighet att kunna bedriva verksamheten så som ekonomin har sett ut under terminen, och prognoserna som visar en positiv förändring saknas tyvärr. Ett elevantal som i början av terminen var högt har under veckorna som gått minskat, och ligger nu under den gräns budgeten konstaterat som minsta möjliga. Åtstramningar har gjorts, men för att upprätthålla budgeten hade vi tyvärr tvingats till åtgärder som drastiskt försämrat undervisningens kvalitet.

Förebyggande samtal har bedrivits med Klippans kommun för att söka lösningar som i bästa mån tillvaratar både elevernas och personalens önskemål för framtiden.

Vad händer nu?

Begäran om konkurs är inlämnad till Helsingborgs tingsrätt. Nu ska en konkursförvaltare utses, och det är hen som kommer att besluta hur länge skolan ska vara verksam.

Så fort en förvaltare är utsedd kommer vi att kunna få svar på fler frågor, och vi kommer då att kunna kalla till ett informationsmöte.

Fram till den dag när konkursförvaltaren kommer med ett beslut för verksamheten kommer skolan att vara öppen. Målsättningen är att eleverna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt, och därför strävar vi efter att komma igång med undervisning igen vecka 48. Under torsdagen 22/11 är vi schemalagda som vanligt, och tar stor hänsyn till elevernas behov och önskemål för dagen.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att alla elever har rätt till en plats i sin hemkommun, i den skola som ligger närmast den adress barnet är folkbokförd på. Ingen elev kommer alltså att stå utan skolklass, oavsett hur lång eller kort tid vår verksamhet föreslås att fortgå.

Detta är ett svårt beslut för oss att ta, och påverkar så klart även oss i styrelsen. Det är svårt att acceptera att trots att vi har gjort allt med de medel vi har haft, har det inte räckt.

072-3332191 Rektor

072-3332142  Personalrummet